FyzioRelaxCentrum

Mgr. Petra Milichová


Nestátní zdravotnické zařízení

Zařízení nemá smlouvy s pojišťovnami

Pracovní doba je pružná, objednávejte se, prosím, na tel. č. 723 002 255.

Pravidelná skupinová cvičení

Rekondiční dopoledne - opět od 10. září 2018

Rekondiční cvičení - opět od 13. září 2018


Rekondiční dopoledne - opět od 10. září 2018

- každé pondělí 9 - 10 hod. ve FyzioRelaxaCentru, Zauličí 265

Cena: 60,- Kč/hod., možnost zakoupení permanentky 500 Kč/10 vstupů

Jedná se o nenáročná protahovací a relaxační cvičení prováděná zejména vsedě a vestoje s cílem protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalových skupin. Čas je věnován také senzomotorickým cvičením a nácviku rovnováhy. Vhodné zejména pro seniory, ženy na mateřské, pracující na směny.


Rekondiční cvičení pro děti (v případě zájmu) - Nyní neprobíhá

V rámci tohoto cvičení se děti naučí základní protahovací a relaxační cvičení, je využíváno prvků dechové gymnastiky, senzomotoriky a koordinačních cvičení.


Rekondiční cvičení pro dospělé - opět od 13. září 2018

- každý čtvrtek 17:30 - 18:30 hod. tělocvična juda v místní sportovní hale.

Cena: 60,- Kč/hod., možnost zakoupení permanentky 500 Kč/10 vstupů

Nenáročné cvičení pro všechny věkové kategorie a obě pohlaví. Cviky jsou zaměřeny na protažení celého těla, posílení problémových oblastí, relaxaci a uvolnění celkového napětí svalů. Je využito prvků dechové gymnastiky, cvičení pánevního dna, cvičení s overballem apod.


Pracoviště nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, poskytované služby jsou za přímou platbu.

Mgr. Petra Milichová - fyzioterapeutka__|__ Telefon: 723 002 255__ |__ Email: petramilichova@seznam.cz__ | __ Zauličí 265 (vedle pošty), 742 66 Štramberk__| __ www © 2013 Jiří Svoboda__| __